Tag Archives: tajuk rencana

Tajuk Rencana | Cara Mencari Fakta

Tajuk Rencana   Tajuk rencana merupakan karangan pokok dalam surat kabar atau majalah. Tajuk rencana berisi berita yang sudah di beri ulasan. Ulasan tersebut tetap mengacu inti pokok bahasan (gagasan utama). Gagasan utama merupakan ide pokok … Continue reading

Posted in CERITA | Tagged , | Comments Off