Cerita Cekak Bahasa Jawa: Gunung emas dudu gunung kutukan

Pak Kadus biasane mutuske dasare kemaslahatan penduduk kampung. Titik! Ora nganggo embel-embel demokrasi!

^_^

Dina iki ana gegeran gedhe ing desa Gunung Mas. Panyebape Si Paijonudin sing biasa mburuh tani, nemokake kerikil emas ning gunung. Desa Gunung Mas iku ngapit gunung cilik sing diarani Gunung Mas. Gunung kuwi diametere kurang luwih pitung kilometer. Luwih saka rong protelone wujude alas cilik sing akeh wit-witan gedhe. Sajake umur wit-witan iku wis atusan tahun, amarga batange ambane luwih saka telung meter. Awit saking akehe wit-witan iku tanah lan tegalan Desa Gunung Mas iso ditanduri sepanjang tahun amarga ora tau kurang banyu arepa lagi mangsa ketiga.   


Paijonudin nemu emas kuwi naliko lagi ngedhuk lemah kanggo nandur wit pelem. Wasan emas dipriksakke ninggone tukang kemasan, disimpulke menawa emas kuwi emas tenanan, dudu emas ethok-ethokan. Ringkese wong sakdesa geger, terus akeh uwong sing pada berbondong-bondong menyang Gunung Mas saperlu golek wiji mas.
Nanging esuke, wong-wong kuwi ora iso nerusake golek emas, amarga dipenging dening Pak Kadus. Pemimpin Desa Gunung Emas iku ngerahke Ki Jagabaya sak balane kanggo nyegah wong-wong pada golek emas. Dina kuwi Pak Kadus enggal-enggal ngumpulake kabeh warga desa Gunung Mas saperlu pidato, nerangake alasan dheweke menging penduduk golek emas. Sakwise kabeh penduduk pada kumpul, Pak Kadus mulai pidato. duniashinichi.blogspot.com

Incoming search terms:

  • cerkak bahasa jawa lan unsur intrinsik ekstrinsik

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Gunung emas dudu gunung kutukan