Tag Archives: cerpen bahasa jawa

Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.&nbsp… Continue reading

Posted in CERITA | Tagged , , , | Comments Off