Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • unsur instrintik bahasa jawa semut karo gajah
 • cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • cerita cekak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • cerita cekak bahasa jawa tentang persahabatan
 • sinopsiscerita rakyat telaga warna bahasa inggris
 • geguritan basa jawa & unsur tentang ibu
 • crita cekak basa jawa
 • Contoh cerita pendek bahasa cirebon beserta unsur intrinsiknya
 • contoh cerita cerkak dan unsur instrinsik
 • contoh analisis cerita cekak
 • cerpen bahasa jawa lan unsur intrinsiknya
 • cerkak bertema tetulung
 • cerkak bahasa jawa beserta unsur instrinsik
 • cerita cerkak basa jawa ttg gunung merapi
 • cerita cekak pengalaman pribadi basa jawa
 • cerita cekak basa jawa
 • Unsur intrinsik cerpen Kucing sing pinter ngalembana

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

 • sinopsis cerita cekak basa jawa
 • sinopsis cerkak basa jawa
 • analisia tukang kayu yang ragu ragu
 • analisis cerkak tukang kayu ragu ragu
 • cerkak b jawa judul tukang golek kayu sing ragu ragu
 • cerkak tukang golek kayu sing ragu ragu
 • sinopsis bahasa jawa dan unsur intrinsiknya
 • sinopsis crita cekak

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • contoh cerpen yg mengandung intrinsik pake bahasa cirebon
 • tuladha teks dongeng kanggo bocah TK
 • puisi bahasa jawa tentang hewan yang lucu
 • mencari cerita fabel lucu dalam bahasa jawa
 • macam-macam cerpen bhs jawa
 • contoh dongeng basa jawa
 • cerita anak berbahasa jawa
 • cerpen bebasan bahasa cirebon
 • Cerita lucu jawa cirebon
 • cerita legenda bahasa jawa lucu
 • unsur intrinsik dari cerita kucing sing pinter ngalembana

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Cerita Cekak Lucu Basa Jawa: Nalika Mobil Kuncine Kembar

Sakwise pembagian bonus akhir tahun, Ima tuku mobil MPV seri terbaru yen miturut dheweke late ngarepe apik banget memper kaya Camry. Suwijining dina pas wektu istirahat kantor, Ima lunga metu golek barang-barang kebutuhan bulanan ning swalayan. Ndilalahe pas parkir ning ngarep swalayan, wis ana mobil liya sing padha persis jenise di parkir ning jejere mobile Ima.

Incoming search terms:

 • cerita lucu bahasa jawa

Original source : Cerita Cekak Lucu Basa Jawa: Nalika Mobil Kuncine Kembar