Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • contoh cerkak lan unsur unsur instrinsik
 • unsur intrinsik b jawa tukang koran
 • tulodho cerkak bahasa jawa unsur intrinsik lan sinopsis
 • sinopsis lan unsur intrinsike
 • pengalaman anak SD gunung merapi njeblug basa jawa
 • cerpen bahasa jawa dan sinopsisnya
 • cerkak basa jawa dan unsur intrinsik
 • cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • cerkak bahasa jawa beserta unsur intrinsik dan sinposisnya
 • cerita cekak beserta sinopsisnya
 • Unsur intrinsik Cerkak tukang golek kayu sing ragu ragu

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

 • unsur intrinsik tukang golek kayu sing ragu ragu
 • contoh dialog dalam bahasa inggris yang bertema ragu2
 • dalam bhs indonesia tukang golek kayu sing ragu - ragu
 • Tukang golek kayu sing Ragu-ragu

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • contoh cerita pengalaman lucu mangan dalam bahasa jawa
 • contoh teks drama bahasa jawa singakat lucu
 • drama bahasa jawa yang singkat dan lucu
 • drama dalam bahasa jawa singkat dan lucu
 • naskah drama bahasa jawa lucu
 • teks drama boso jowo cekak

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, tеrυѕ golek cara supaya bіѕа ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kυrаnɡ pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Aра tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kυrаnɡ akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok уа ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tаk akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerita dongeng bahasa jawa pendek gambar
 • narasi bhs jawa
 • kumpulan dongeng bahasa jawa pendidikan
 • contoh wacana narasi jawa
 • contoh drama bahasa jawa fabel
 • contoh cerita cekak simple
 • contoh artikel narasi bahasa jawa
 • cerpen kancil dalam bahasa jawa
 • cerita dongeng basa jawa
 • wacan bocah bahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana