Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • kumpulan cerita cerkak dan kebungahan
 • cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • contoh cerkak bahasa jawa persahabatan
 • cerkak b jawa tema tetulung marang kanca
 • cerkak bahasa jawa lan unsur intrinsik
 • cerkak bahasa jawa tema tetulung
 • contoh pengalaman kang lucu dalam basa jawa
 • Contoh sinopsis cerkak
 • Tuladha crito cekak basa jawa
 • sinopsis cerita cekak basa jawa
 • sinopsis lan unsur intrinsik cerita misteri gunung bromo nganggo bahasa jawa
 • tuladha cerkak lan unsur intrinsik lan sinopsis l
 • tuladha cerita basa jawa piknik
 • contoh cerita cekak malin kundang
 • CERITA CEKAK BAHASA JAWA BESERTA GAMBAR
 • cerita cekak bahasa jawa tentang persahabatan
 • cerita cerkak lucu
 • cerkak bahasa jawa tentang tetulung
 • cerkak basa jawi kura kura
 • cerkak percintaan
 • cekak bahasa jawa
 • contoh cerita cekak
 • unsur enstrinik cerkak boso jowo

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • teks drama plesetan lucu b jawa
 • kumpulan cerita anak bahasa jawa
 • dialog naskah drama bahasa jawa 6 orang
 • drama bahasa jawa lucu singkat
 • cerita humor versi bahasa jawa
 • drama komedi humor plesetan untuk 6 orang
 • Kumpulan Cerita Bahasa Jawa
 • drama basa jawa panjang

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerita fabel bahasa jawa singkat
 • mencari cerita pendek dengan bahass jawa
 • karangan b jawa singkat
 • Drama b jawa fabel
 • contoh wacana narasi binatang
 • contoh teks narasi dalam bahasa jawa
 • contoh teks narasi bahasa jawa
 • cerpen singkat bahasa jawa
 • cerkak simple
 • wacana bahasa jawa lan contohnya

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana