Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • narasi cerkak bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • cerita bahasa jawa manuk thilang sing apik atine smk
 • contoh cerkak cariyos pribadi
 • contoh cerkak pendek kadus
 • contoh cerkak pendidikan
 • CONTOH CERPEN PENGALAMAN PERSAHABATAN PAKE BAHASA JAWA
 • kumpulan cerita pendek bahasa jawa beserta unsur intrinsiknya
 • Kumpulan Cerpen pendidikan b jawa paling singkat sing ono unsur intrinsik lan ekstrinsik
 • nulis roman utawa cerito romantis bhs jawa
 • pengertian unsur intrinsik lan ektrinsik cerkak bahasa jawa
 • sinopsis bahasa jawa singkat
 • sinopsis dan cerita cerkak
 • conto cerkak basa jawa ketinggal
 • cerpen bahasa jawa dan unsur intrinsik
 • cerita cekak bahasa jawa persahabatan
 • cerita cekak bahasa jawa tentang persahabatan
 • cerita cekak dalam b jawa kewan
 • cerita cekak rakyat basa jawa lan sinopsis
 • cerita cerkak dalam bahasa jawa
 • cerita cerkak pitik mogok mangan sing ana unsur instrinstik lan ekstrinstik
 • cerita lucu basa jawa singkat pengalaman pribadi
 • cerito bima bungkus ing bahasa jawa
 • cerito cekak lucu
 • cerkak bahasa jawa beserta unsur instrinsiknya
 • Cerkak Liburan neng Candi Prambanan dalam Bahasa Jawa
 • cerkak lucu bhs jwa lan unsur instrinsik
 • unsur instrinsik cerita bima bungkus bahasa jawa

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • Cerita rakyat dalam bahasa jawa

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerita pendek cerkak legenda bahasa jawa
 • karangan narasi bahasa jawa
 • karangan fiksi bahasa jawa
 • karangan bahasa jawa sederhana
 • karangan / cerita basa jawa
 • contonh karangan narasi pendek basa jawa
 • contoh cerita narasi bahasa jawa
 • cerita rakyat bahasa jawa binatang
 • cerita komedian pendek dalam bahasa jawa
 • paragraf narasi dongeng bhs jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana