Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

 • struktuk cerkak tukang golek kayu sing ragu ragu

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • Drama bahasa jawa lucu
 • naskah drama bahasa jawa lucu
 • cerkak bahasa jawa lucu
 • drama jawa lucu
 • drama bahasa jawa sing lucu
 • drama pendek bahasa jawa lucu
 • pacelathon lucu basa jawa 6 orang
 • home pıtık
 • kumpulan cerita fiksi bahasa jawa
 • naskah sandiworo jawa tersingkat
 • naskah drama bahasa jawa yang lucu banget
 • naskah sandiwara bahasa jawa lucu
 • naskah drama versi jawa
 • drama humor pendek terlucu bahasa jawa
 • drama bhs jawa lucu
 • cerita liburan dalam bahasa jawa
 • cerita mite bahasa jawa
 • cerita pendek berbahasa jawa
 • cerkak bahasa jawa mp3
 • contoh drama lucu berbahasa jawa
 • contoh karangan cerita liburan berbahasa jawa
 • contoh konsep drama berbahasa jawa
 • CONTOH VIDIO LUCU BAHASA JAWA
 • Drama bahasa jawa untuk 6 orang yang lucu
 • drama bhasa jwa yg lucu
 • sandiwara singkat bahasa jawa

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, tеrυѕ golek cara supaya bіѕа ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kυrаnɡ pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Aра tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kυrаnɡ akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok уа ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tаk akoni

Incoming search terms:

 • yhs-fh_lsonsw
 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerita bahasa jawa tema hewan
 • legenda bahasa jawa singkat
 • contoh narasi bahasa jawa
 • dongeng bahasa subda yang sisertai dengan unsur instrinsiknya
 • contoh kumpulan cerita cekak bahasa jawa
 • kumpulan cerita bahasa jawa
 • Karangan narasi bahasa jawa
 • fabel singkat bahasa jawa
 • fabel cerita hewan bahasa jawa
 • fabel bahasa jawa
 • dongeng bahasa jawa
 • dongeng fabel bahasa sunda pendek
 • kumpulan cerita narasi bahasa jawa
 • kumpulan cerita pendek bahasa jawa
 • kumpulan cerita fabel memakai bahasa jawa
 • wacan bocah bhs jawa
 • pengalaman pendek bahasa jawa
 • ning bahasa jawa
 • narasi singkat basa jawa
 • legenda singkat dengan bahasa jawa
 • cerita fabel pendek bahasa jawa
 • kumpulan crita legenda bahasa jawa
 • kumpulan cerkak bahasa jawa 2012
 • Kumpulan cerkak bahasa jawa
 • contoh karangan narasi pendek bahasa jawa
 • contoh karangan narasi bahasa jawa
 • Cerita pengalaman bahasa cirebon
 • cerita narasi pendek bahasa jawa
 • cerita narasi jawa
 • cerita narasi bahasa jawa
 • cerita legenda menggunakan bahasa jawa
 • cerita legenda jawa singkat dalam bahasa jawa
 • cerita hewan dengan bahasa jawa
 • cerita fabel kancil dan buaya bahasa jawa
 • cerita fabel bahasa jawa singkat dan artinya
 • cerita binatang bahasa jawa
 • Cerita rakyat pendek bahasa jawa
 • cerita sederhana menggunakan bahasa jawa
 • contoh cerpen dalam bahasa jawa
 • contoh cerpen bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa
 • cerpen dng menggunakan bhs jawa
 • cerpen dlm bhs jawa
 • cerpen bhs jawa
 • cerkak bhs jawa yg bermutu
 • cerita tentang pengalaman menggunakan bhs jawa singkat
 • cerita singkat dengan bahasa jawa
 • cerita singkat bahasa jawa
 • cerita berbahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • cekak bahasa jawa 2010
 • cerita cerkak basa jawa
 • cerkak dalam bahasa jawa beserta unsur intrinsike tema sosial
 • kempalan crito cekak boso jowo

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus