Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • contoh cerkak lan sinopsis
 • cerita lucu kuncung lan bawuk
 • contoh sinopsis cerkak bahasa jawa
 • puisi b jawa tentang sandal jepit
 • contoh cerkak karangan bahasa hawa
 • unsur ekstrinsik cerkak bahasa jawa
 • contoh cerkak basa jawa sing ana unsur intrinsik lan ekstrinsik
 • unsur intrinsik cerkak pengalaman
 • contoh cerita pengalaman pake bahasa jawa dengan artinya
 • contoh cerita cekak
 • cerpen bhs jawa
 • cerkak pengalaman
 • cerkak bahasa jawa lan unsur intrinsik
 • cerkak bahasa jawa beserta unsur intrinsik dan ekstrinsik
 • cerita pengalaman pribadi dengan bahasa jawa
 • cerita cerkak lucu
 • cerita cerkak
 • cerita cekak bahasa jawa tentang persahabatan
 • unsur intrinsik sinopsis bhs jawa bimabungkus

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

 • unsur intrinsik cerkak tukang golek kayu sing ragu ragu

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • drama bahasa jawa 6 orang lucu
 • gambar frozen princes elsa dan princes ana dan ceritanya bahasa indonesia
 • drama bahasa jawa lucu 6 orang
 • cerita arjuna singkat b jawa
 • contoh cerita cekak lucu anak-anak help com
 • cerita singkat dalam bahasa jawa
 • cerita rakyat cinderelas versi jawa
 • kumpulan cerita bahasa jawa

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerpen bahasa cirebon
 • cerpen bahasa cerbon
 • crita yang menedikan nganggo bahasa jawa
 • contoh karangan pendek bahasa jawa
 • contoh cerita rakyat singkat dalam bahasa jawa
 • cerpen dalam bahasa cirebon
 • cerpen cinderella dalam bahasa cirebon bebasan
 • cerita anak TK dengan bahasa jawa
 • cerita Sikancil bahasa cirebon
 • cerita basa jawa yg pendek
 • cerita bahasa jawa untuk anak TK
 • karangan bahasa jawa singkat

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana