Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • cerkak bahasa jawa lan unsur intrinsik dan sinopsis
 • cerita cekak bahasa jawa lan sinopsis
 • cerita cerkak
 • cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • kumpulan cerkak bahasa jawa lucu
 • karangan cerita cekak
 • contoh sinopsis cerkak
 • contoh sinopsis bhs
 • contoh cerpen basahasa jawa tentang pengalaman pribadi
 • bedane sinopsis karo cerkak
 • kumpulan cerkak basa jawa singkat
 • ngapak jowo ndagel
 • pengalaman pribadi bahasa jawa
 • pengalaman pribadi bhsa jwa singkat
 • pengalaman pribadi lucu dalam bahasa jawa
 • sinopsis cerita turangga lks basa jawa
 • contoh cerkak pengalaman pribadi
 • contoh cerkak bahasa jawa tentang pengalaman pribadi
 • contoh cerkak bahasa jawa dan sinopsis
 • cerita cekak b jawa
 • cerita cerkak dalam bahasa jawa
 • cerito jawa tentang maling
 • cerkak bahasa jawa tentang pengalaman pribadi
 • cerkak basa jawa
 • Cerkak Turangga
 • cerpen bahasa jawa lan sinopsis
 • Cerpen pengalaman pribadi bahasa jawa
 • cintoh cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi
 • contoh cerita cekak
 • contoh cerita cekak bahasa jawa
 • unsur ekstrinsik cerkak basa jawa

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • cerita basa jawa
 • cerita ciderella dalam bahasa jawa
 • cerita egrang basa jawa
 • Drama lucu bahasa jawa
 • naskah drama bahasa jawa lucu pendek
 • pitik mogok mangan

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerita bhs jawa
 • analisis kucing sing pinter ngalembana
 • dongeng bahasa jawa untuk anak tk
 • Contoh Cerkak kang kelebu fabel
 • cerkak aksara jawa beserta artinya
 • cerita rakyat bhs jawa
 • cerita pendek fabel menggunakan bahasa jawa
 • cerita pendek bahasa jawa dan artinya
 • cerita fabel dalam bahasa jawa beserta unsur instrinsik
 • wacan bocah dalam bahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana