Dongeng Bahasa Jawa: Kancil lan Manuk Blekok Sing Wicaksana.

Ing sasi pasa iki wis sakwetara Bayi Altap diajak Bunda
Majda liburan ning omahe Eyang.
Kaya adat saben, nalika Bunda Majda masak hidangan buka puasa — Bayi Altap didelehke ning nduwur baby carriage
(kereta bayi) biru ing teras mburi omahe Eyang. BIasane ana Kancil dolan ndono sakperlu dongengke Altap. 
Nalika lagi enak-enak ngurogokke dongenge Kancil, dumadakan ana manuk wulune putih campur klawu, cucuke dowi, lan sikile uga dowi banget — mencok ning
kursi cedak baby carriage, terus ngeciwis ngajak ngobrol Altap. Kebon mburi omahe
Eyang pancen jembar banget, lan isih akeh kewan-kewan fraud sing seneng dolan amarga
ora tau diganggu.
“Yi, bayi jenengmu sapa? Kok aku saiki kerep weruh kowe ning kene?” pitakone Si Manuk
“Awawawawa wawawa wawa. Jenengku Altap, putrane Bunda Majda. Aku lagi diajak Bunda liburan ning omahe Eyang” jawabe Altap
“Woooo
ngono tho. Menawa aku jenenge Blekok. Aku wiwit lahir wis omah
ning kebon kene. Kae loh ning uwit sing duwur-duwur kuwi aku lan kanca-kancaku pada gawe susuh”
“Lah kowe ki senengane mangan apa tho? Kok aku ora tau weruh kowe golek pangan neng kebon kene kaya pitik lan deruk?”
“Senenganku mangan iwak, kodok, keong, lan kewan-kewan cilik ning sawah”
“Lah kuwi ana blumbang jembar banget ning kebon tur akeh gramehe, kok kowe ora tau golek grameh ning kono”
“Wooooo kuwi iwake diingu karo Eyang. Aku karo blekok-blekok liyane ora wani golek iwak ning kono. Tur ya isin barang karo Eyang. Wis manggon ning kebon ora tau diganggu kok malah nyekeli iwak ingon-ingone Eyang. Ngisin-isini tenan kuwi!”
“Alasane kuwi tho. Pantes pendak esuk blekok-blekok pada mabur ngidul. Jebule pada golek iwak ning sawah tho?”
“Hooh. Bener Altap. Kebon kene iki wis mantep tenan dianggo omah. Dadi ya blekok-blekok ora wani golek pangan ning kene, wedi nek malah gawe masalah lingkungan sing wis tentrem. Mulane aku karo kanca-kancaku golek ning papan-papan sing adoh, kayata sawah, pinggir kali gede, malah sok-sok tekan muara kali ning pinggir segara, soale ning kana akeh tenan iwake”  
Kancil sing wiwit mau saukur ngrungokake obrolane Altap karo Blekok kuwi banjur nimbrung melu ngomong:
“Bener kowe Blekok lan kanca-kancamu. Kowe pada golek pangan ning sawah ora ning kebon iku bijaksana. Manfaate pitik, menthok, lan kewan-kewan sing ora iso mabur rasah adoh-adoh anggone golek pangan. Mesaake tho menawa kewan kaya menthok sing mlakune thimik-thimik kepekso lungo adoh banjur lali dalan mulih!” (Undil-2015)

Incoming search terms:

 • conto cerkak oto mogok
 • unsur intrinsik cerita oto mogok bahasa jawa
 • Struktur cerita cerkak Oto mogok
 • arti bahasa jawa mesaake dalam bahasa indonesia
 • rasah goleki aku adoh adoh neng kene
 • dongeng kancil bahasa jawa
 • dongeng bahasa jawa kancil
 • contoh novel bahasa jawa beserta unsur intrinsik dan ekstrinsik
 • cerita kancil dalam bhs jawa dengan unsur intrinsiknya
 • Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerkak Oto mogok

Original source : Dongeng Bahasa Jawa: Kancil lan Manuk Blekok Sing Wicaksana.

Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Pak Kadus nduwe jaran putih sing large awake gedhe banget lan
wulune putih memplak kinclong-kinclong. Jaran kuwi arane Turangga Seta. Saben ndina Turangga Seta saukur dolan mlaku-mlaku
turut pinggir ndesa, amarga ora ana gawean sing kudu ditandangi.

Incoming search terms:

 • cerita cekak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa
 • cerito cekak boso jowo
 • cerkak
 • contoh 10 pertannyaan cerita cekak bahasa jawa
 • kata lucu pendek bahasa jawa

Original source : Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

 • cerkak bahasa jawa beserta unsur intrinsiknya paling pendek
 • contoh novel bahasa jaw sing lucu

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • contoh cerkak singkat
 • unsur intrinsik dalam cerita oto mogok bahasa jawa

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • #####################################
 • cerita dongeng yang sudah di rangkum pendek
 • Cerita rakyat versi bahasa jawa
 • cerpen bhs jawa
 • contoh berita jowo pendek
 • sinopsis singkat bahasa jawa
 • Sinopsis teks crita cekak rumangsa bisa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana