Tag Archives: cerita cekak bahasa jawa

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog

Suwijining dina Sang Kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Bantul. Dheweke weruh langit isih peteng, kamangka saiki wis jam sepuluh awan. Srengenge ora ketok, malah katon ana sejenis debu sing medun saka langit. Omah lan wit-witan katon rupane dadi … Continue reading

Posted in CERITA | Tagged , | Comments Off

Sandal jepite Kuncung lan udan awu Gunung Kelud

Esuk-esuk naliko arep adus, Kuncung kaget weruh langit isih peteng ndedet kaya tengah wengi, padahal wis wayahe jam enem esuk. Dheweke sansaya kaget weruh saka cendela menawa plataran omahe rupane dadi abu-abu. Kabeh barang ning latar dadi hitam putih … Continue reading

Posted in CERITA | Tagged , | Comments Off

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Kancil lan Pitik Walik sing rumongso kudu lucu

Ana Pitik Walik sing seneng ngomong lucu-lucu karo kancane. Menawa ketemu kancane, Pitik Walik mesthi usaha gawe cerita lucu-lucu nganthek kancane pada ngguyu kemekelen. Dheweke ya sok ngarang cerita pengalaman sing aneh-aneh sing durung tau dialami de… Continue reading

Posted in CERITA | Tagged , , , | Comments Off