Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • cerita bergambar bahasa jawa
 • kumpulan drama lucu bahasa jawa
 • konsep lucu bahasa jawa
 • drama jawa lucu
 • Drama bahasa jawa lucu
 • derama jaea licu
 • CONTOH VIDIO LUCU BAHASA JAWA
 • naskah drama bahasa jawa lucu

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, tеrυѕ golek cara supaya bіѕа ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kυrаnɡ pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Aра tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kυrаnɡ akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok уа ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tаk akoni

Incoming search terms:

 • yhs-fh_lsonsw
 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • dongeng anak2 bahasa jawa
 • dongeng anak2 berbahasa jawa
 • dongeng basa jawa fabel
 • dongeng si kancil dalam bahasa jawa
 • fabel hewan bahasa jawa
 • kumpulan cerkak basa jawa
 • teks narasi bahasa jawa
 • teks narasi jawa terlucu
 • dongeng anak bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa beserta artinya
 • cerita anak jawa
 • cerita dongeng anak bahasa jawa
 • cerita fabel bahasa jawa singkat dan artinya
 • cerita hewan bahasa jawa
 • cerita maksiat berbahasa jawa
 • cerita pendek berbahasa jawa
 • cerita sederhana menggunakan bahasa jawa
 • cerito anak bahasa jawa
 • cerita anak islam berbahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana