Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • naskah drama bahasa jawa lucu 6 orang
 • drama lucu bahasa jawa
 • contoh drama lucu bahasa jawa untuk 6 orang
 • Teks drama lucu bahasa jawa
 • percakapan \cerita culo boyo
 • naskah drama bahasa jawa lucu cendek
 • cerita rakyat dalam bahasa jawa
 • drama pendek basa jawa (lucu)
 • cerita tentang ibu menggunakan bahasa cirebon
 • drama basa jawa lucu yang panjang
 • contoh skenario Sosial bahasa jawa
 • teks drama lucu bahasa jawa 6 orang

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, tеrυѕ golek cara supaya bіѕа ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kυrаnɡ pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Aра tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kυrаnɡ akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok уа ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tаk akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • Cerita narasi bahasa jawa
 • contoh teks narasi dalam bahasa jawa
 • crita legenda dlm bahasa jawa
 • dongeng anak bahasa jawa
 • dongeng fabel dalam bahasa jawa
 • dongeng pabel singkat bahasa sunda
 • dongeng sunda fabel pendek
 • bacaan narasi bahasa jawa
 • kumpulan bacaan pendek dalam bahasa jawa
 • kumpulan cerpen bahasa jawa dan artinya
 • kumpulan dongeng bahasa jawa
 • kumpulan dongeng fabel bahasa jawa
 • kumpulan dongeng pendek bahasa jawa
 • contoh teks narasi bahas jawa
 • contoh teks cerkak dlm bhs jawa
 • contoh narasi menggunakan bahasa jawa
 • cerita anak bahasa jawa
 • cerita dal bahasa cirebon
 • cerita legenda menggunakan bahasa jawa
 • cerita menggunakan bhs jawa
 • Cerita narasi jawa
 • cerita pengalaman bahasa jawa singkat
 • Cerito bahasa jawa
 • Cerpen bahasa cirebon
 • cerpen dalam bahasa cirebon
 • contoh cerita narasi bahasa jawa
 • contoh narasi bahasa jawa
 • kumpulan kata pendek bahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana