??? [Undangan] Gathering Nasional [K] Jatim-Madura-Bali ???

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Salam kaskus

Refer to:Permisi para kaskuser Sehubungan menindaklanjuti rapat Regional Chief dan Aktivis se Jatim,Madura,Bali yang telah berlangsung,kami sepakat bahwa Malang menjadi Tuan Rumah Gathering nasional ini.

Dengan ini kami mengundang seluruh rekan-rekan Kaskuser maupun non-kaskuser dari Regional se-Jatim-Madura-Bali dan seluruh Regional Kaskus untuk dapat hadir dan berpartisipasi Gathering Nasional ini sekaligus silahturahmi sesama kaskuser serta menjalin hubungan agar kita lebih solid untuk selanjutnya.


Gathering Nasional [K] Jatim-Madura-Bali yang Insyaallah akan dilaksanakan pada :
Hari / tanggal : Sabtu 6 s/d Minggu 7 Desember 2014
Jam : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Lodge Hollanda Batu

Spoiler pro Lokasi:

Refer to:First Posted By nobrainart
report penampakan lodge nya.. bagi yang wanttoknow


letak lokasi..

sangat recomended gae ngospek IGO + tamu detective

Spoiler pro Sesi Conveying:

HTM: IDR 100.000


0111.856.248 a.n Muhammad Irvan Hilmi


144.00.1386.5081 a.n Muhammad Irvan Hilmi


6378.0101.6414.535 a.n Muhammad Irvan Hilmi

konfirmasi pembayaran by road of sms ke irvanita.idn a.k.a irvan [083 84 87 08 087] positive upload bukti conveying di thread

Keterangan :

 • Peserta mendaftarkan diri di thread ini atau bisa diwakilkan secara kolektif oleh RL setempat dan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta.
 • Dibuka kesempatan donasi dalam bentuk apapun yang dapat bermanfaat.
 • Dibuka kesempatan aid dalam bentuk apapun yang dapat bermanfaat.
 • Sponsor akan ditampilkan di Placement#2 dalam thread undangan yang tersebar di seluruh regional se- Jatim-Madura-Bali dan thread FR.
 • Pembayaran pendaftaran barrier lambat : Rabu , 3 Desember 2014 atau 3 hari sebelum hari H untuk memudahkan jumlah konsumsi.

Demikian Thread undangan dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Trit Induk
[INVITATION] Gathering Nasional [K] Jatim-Madura-Bali ۩۞۩

Incoming search terms:

 • kisah cinta karel super seven dan nk yang terbaru desember2014

Original source : ??? [Undangan] Gathering Nasional [K] Jatim-Madura-Bali ???

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Gunung emas dudu gunung kutukan

Pak Kadus biasane mutuske dasare kemaslahatan penduduk kampung. Titik! Ora nganggo embel-embel demokrasi!

^_^

Dina iki ana gegeran gedhe ing desa Gunung Mas. Panyebape Si Paijonudin sing biasa mburuh tani, nemokake kerikil emas ning gunung. Desa Gunung Mas iku ngapit gunung cilik sing diarani Gunung Mas. Gunung kuwi diametere kurang luwih pitung kilometer. Luwih saka rong protelone wujude alas cilik sing akeh wit-witan gedhe. Sajake umur wit-witan iku wis atusan tahun, amarga batange ambane luwih saka telung meter. Awit saking akehe wit-witan iku tanah lan tegalan Desa Gunung Mas iso ditanduri sepanjang tahun amarga ora tau kurang banyu arepa lagi mangsa ketiga.   


Paijonudin nemu emas kuwi naliko lagi ngedhuk lemah kanggo nandur wit pelem. Wasan emas dipriksakke ninggone tukang kemasan, disimpulke menawa emas kuwi emas tenanan, dudu emas ethok-ethokan. Ringkese wong sakdesa geger, terus akeh uwong sing pada berbondong-bondong menyang Gunung Mas saperlu golek wiji mas.
Nanging esuke, wong-wong kuwi ora iso nerusake golek emas, amarga dipenging dening Pak Kadus. Pemimpin Desa Gunung Emas iku ngerahke Ki Jagabaya sak balane kanggo nyegah wong-wong pada golek emas. Dina kuwi Pak Kadus enggal-enggal ngumpulake kabeh warga desa Gunung Mas saperlu pidato, nerangake alasan dheweke menging penduduk golek emas. Sakwise kabeh penduduk pada kumpul, Pak Kadus mulai pidato. duniashinichi.blogspot.com

Isi pidatone kurang luwih Pak Kadus cerita, menawa dheweke asale saka suwijining pulau kang aran Pulau Mas ing tlatah wetan. Miturut Pak Kadus rikala dheweke isih enom, ing Pulau Mas ana Pak Tani sing nemokake wiji mas. Persis kaya kedadian Si Paijonudin. Sakwise kabar ditemokake wiji mas kuwi nyebar, wong-wong saka desa-desa liya, saka kecamatan liya, malahan saka pulau-pulau lan propinsi liya pada mara saperlu golek emas. Awale jumlahe saukur atusan uwong. Nanging banjur mundak terus pendak tahun, ngantek puluhan ewu uwong mara ndono saperlu golek emas sing pancen akeh tenan jumlahe.
Tekane puluhan ewu wong iku agawe perubahan ning Pulau Mas. Penduduk sing maune tani, saiki dadi tukang golek emas. Akeh penduduk sing alih profesi dadi tukang nyewakke omah dinggo wong-wong sing golek emas. Pancen penduduk lokal mundak akeh pametune. Nanging rega-rega barang uga melu mundak, dadi ya sanajan pametune gedhe, duwite wis ora aji. 
Beras sing maune saukur 7000 rupiah sak kilo, saiki dadi 50.000 rupiah, amarga ora ana sing gelem nandur pari meneh. Buruh-buruh tani alih profesi dadi tukang golek emas. Samana uga petani-petani sing nduwe sawah lan tegalan wis ora kober ngurus tanahe meneh amarga sibuk bisnis liyane, saka bisnis dadi calo lemah, ngojeg, tukang parkir, pelayan bar ngantek dadi tukang dodol minuman keras gelap.
Moral penduduk uga rusak. Menawa sakdurunge ing Pulau Mas arang-arang ana kejahatan, saiki meh mbendina ana tindakan kejahatan. Mulai saka perang antar geng, maling, rampok, ruda peksa, mateni wong, judi, lan narkoba. Copet ning endi-endi papan. Tukang todong nguasani dalan sakwise jam pitu bengi.  Meh saben dina ana wong mati amarga gelut sabubare mabuk-mabukan ning bar. Pokoke urip ning kono wis ora tentrem meneh. Banyu lan lemah tercemar air raksa sing dinggo murnikan emas. Dadi ya tembe mburine akeh wong sing lara aneh-aneh amarga ajeg ngombe banyu sing mengandung air raksa.     
Paseduluran uga rusak. Wong gelem kerja yen ana dhuwite. Menawa mbiyen wong gampang diajak urunan ndadani omahe tanggane, terus gotong royong ngresikki kali, saiki wis ora ana sing gelem meneh. Kabeh mikir diri lan keluargane dhewe-dhewe. Pokoke uripe saiki masing-masing. Mbiyen gawe omah cukup modal 10-20 juta wis iso dadi omah sederhana kanthi gotong royong, saiki modal 100 juta ya hurung iso dadi omah, amarga clarification lan biaya tukang dadi larange pol.
Sanajan penduduk desa pametune mundak gedhe, nanging kualitas uripe mudhun adoh. Mbiyen kabeh uwong nduwe omah arepa sederhana, saiki rega lemah larang, clarification larang, biaya tukang larang dadine arang-arang wong sing nduwe omah dhewe. Akeh-akehe ngontrak. Lemah penduduk dituku karo cukong-cukong tambang emas. Banyu dadi angel amarga uwit-uwit ditegori saperlu digoleki emase ning papan kono. Pokoke ditemokake emas malah dadi jalaran kasangsaran penduduk, ora agawe tambah mulya uripe.
Pak Kadus nutup pidatone kanthi pesen marang kabeh penduduk desa supaya aja pisan-pisan golek emas ning Gunung Mas. Mengko tembe mburine bakal getun sakgetun-getune menawa desa dadi rusak amarga efek samping anane tambang emas. Pak Kadus uga pesen menawa dheweke ora main-main karo larangan iku. Sapa wae sing wani-wani golek emas bakal diadepi nganggo kekerasan dening Ki Jagabaya sak balane. 
Mesthi wae ora ana penduduk sing wani, sebape kekejeman Ki Jagabaya ora sah diragokke. Penjaga desa iku tau nggebuki rampok cacahe papat nganthek setengah mati sinambi ndulang anake. Anak buahe sing cacahe selawe uga ora kalah nggegirisi. Wis tau ana komplotan maling kayu saka luar pulau, cacahe satus wong, dicekel dening anak buahe Ki Jagabaya. Padahal maling kayu kuwi pada nggawa senjata tajam, malah ana sing nggawa handgun barang. Nanging kabeh iso dikalahke dening anak buahe Ki Jagabaya. Satus maling kuwi nalika dikumpulake ing Bale Desa pada mbrangkang kabeh, jalaran wis ora iso mlaku jejek meneh.
Pak Kadus uga mratelakake menawa emas ing Gunung Mas bakal di tawarake ning perusahaan tambang profesional. Penduduk desa ora sah melu-melu. Wong saka desa liya uga ora bakal oleh melu nambang. Lemah sing enthuk ditambang saukur lemah sing ora ana wit-witane, sing luase kurang luwis sakprotelon Gunung Mas. Sing ana uwite ora pisan-pisan bakal diijinke ditambang, amarga kuwi sumber simpenan banyu kanggo pertanian. 

Hasil tambang bakal dibagi loro, setengah dinggo desa, setengahe dinggo perusahaan profesional. Nambange uga ora ethuk gedhen-gedhen. Buruh tambang ora ethuk luwih saka selawe uwong, amarga Pak Kadus ora pengen Desa dadi rame amarga kakehan wong golek emas. Mengko duwit bagi hasil dianggo mbangun Desa, kayata gawe irigasi, gawe bendungan, mbangun kandang sapi, tuku ternak, pokoke dianggo makmurke penduduk desa. Nek perlu Pak Kadus saguh ngundang akuntan publik kanggo mrikso penggunaan uang saka bagi hasil tambang.

Penduduk desa gelem ora gelem ya kepeksa manut karo keputusane Pak Kadus. Ora ana sing wani maido, arepa sakjane akeh sing kepengen ngajak sanak sedulure sing isih nganggur supaya melu golek emas ning kono. Wong-wong kuwi sadar menawa Pak Kadus ora bakal peduli arepa dibujuk supaya ngijinke nambang kanthi alasan “tambang untuk rakyat” utawa “emas kanggo wong cilik”. Apa meneh diajak mutuske nganggo pemungutan suara, mesthi ora gelem. Dheweke ora percaya demokrasi. Pak Kadus biasane mutuske dasare kemaslahatan penduduk kampung. Titik! Ora nganggo embel-embel demokrasi!. Amarga saka kawicaksanan kuwi, Desa Gunung Mas luwih maju tinimbang desa-desa tanggane (Undil-2013). 
   
inspired dening rhenald kasali – emas diuji dg api, manusia diuji dg uang

Incoming search terms:

 • cerpen nabilah jkt48 lemah

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Gunung emas dudu gunung kutukan

NILAI UJIAN

Iklan

Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1 - NILAI UJIANDi akhir sebuah smester. Sekolah mengumumkan liburan dimulai dan membagikan hasil nilai yang telah dicapai murid-muridnya. Seorang murid sambil mengapit buku raportnya kembali ke rumah dan menyerahkannya kepada ayahnya. Ayahnya begitu kaget karena saat membuka buku raport tersebut, nampaknya seperti ia sedang melihat sebuah pot bunga dengan warna utama “merah”. Nilai merah yang mengecewakan. Tak tahu apa yang harus dikatakan kepada anaknya, sang ayah cuman bertanya; “Apa yang bisa kamu katakan tentang semuanya ini?” “Aku rasa ada satu hal penting yang bisa aku katakan.” Jawab anak itu. “Dady, engkau seharusnya berbangga.” “Aku harus berbangga akan nilai merah yang kamu hadiahkan ini?” Jawab sang ayah yang kini bertambah heran. “Bukan!! Engkau seharusnya berbangga atas kejujuran saya. Saya tidak menipu Dady dengan hasil yang saya capai.” Orang romantic selalu bisa melihat terang ketika dunia seakan dilanda gelap gulita. ….
… baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Incoming search terms:

 • cerita manusia kutukan ikan pari
 • cerita tentang kutukan
 • cinta terlarang myta dara minum mabuk krn cemburu

Original source : NILAI UJIAN

Karya Tulis Puisi Tema : Perjuangan, Pemuda, Pahlawan dan Nasionalisme

Assalamualaikum
Salam sejahtera buat kita semua semoga selalu dalam lindungi sang pencipta

Mohon izin terlebih dahulu buat arbitrator dan enthusias disini, izinkanlah newbie ini membuat sebuah thread

Setelah mendapatkan izin dari arbitrator (thankfulness to sis dipretilin)

Izinkan saya mewakili rekan2 saya, menyampaikan suatu hal buat rekan kaskuser pecinta SFTH terutama. Dalam memperingati Ulang Tahun EO kecil2 an kami dan juga memperingati hari pahlawan, kami mengadakan kegiatan lomba di forum SFTH ini.

Ada pun lomba yang akan diadakan antara lain :

¤ Lomba menulis puisi. Dengan tema : Perjuangan, Pemuda, Nasionalisme dan juga tentunya Pejuang / Pahlawan

Kriteria persyaratan :

• Puisi memakai tema : Perjuangan, Nasionalisme, Pemuda serta Pejuang / Pahlawan ( tidak harus pahlawan bangsa, ortu dan intellectual juga ada lah pahlawan yang sangat berharga )
• Para peserta boleh membuat puisi karyanya sebanyak mungkin namun tolong usahakan dijadikan satu postingan saja. Hal ini guna mempermudah penilaian juri
• Puisi ditulis di thread yang telah dibuat
• Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat

Hadiah / Reward pemenang :

Untuk pemenang disini gue gak bisa menjamin cerita kalian bisa dituang kedalam fresh. Namun ajang lomba ini saya dan rekan2 saya adakan adalah untuk ajang motivasi dan juga pengembangan diri serta bakat. Dan hadiah yang disediakan juga tidak lah sebesar yang mungkin diadakan oleh Perusahaan / penerbit, jangan dilihat dari nilai nya.
Refer to:

¤
Lomba Menulis Puisi : Uang Tunai 200ribu + Ticket pulsa 100rb + Piala + Sertifikat + Advertise dari sponsor

Jogger Up : Uang Tunai 100ribu + ticket pulsa 50rb + Piala + Sertifikat + Advertise dari sponsor

¤

Juri : Arbitrator sis Nanda aka dipretelin & Poetry Enthusiast ajie

Lomba dibuka mulai 17 Agustus 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014

Pengumuman Pemenang tanggal 10 November

Thankfulness

Incoming search terms:

 • gegurotan tema pahlawan
 • puisi bahasa jawa dengan tema perjuangan
 • puisi perjuangan dalam basa jawa
 • puisi perjuangan pahlawan dalam bahasa inggris

Original source : Karya Tulis Puisi Tema : Perjuangan, Pemuda, Pahlawan dan Nasionalisme

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Pitik Nggutil lan gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo

Dina senen pas prei dawa, Izal lan Reza lagi lingguh-lingguh ning njaban warung Bakso Bangjo karo dolanan sepur-sepuran Thomas and acquaintances. Izal dolanan lokomotif biru sing jenenge Thomas. Reza nyenuk karo lokomotif ijo, jenenge Percy. Cah loro dolanan asyik banget ngantek ora ngerti menawa ana pitik nyedak-nyedak, arep mangan gedhang goreng ning piring sing dinggo pacitane bocah loro.
Pitik jago gedhi sing jenenge Nggutil kuwi sajake isih mikir-mikir. Dheweke lagi ngira-ira, cah loro kuwi ethok-ethok ora weruh, apa pancen ora nggatekke menawa gedhang gorenge diinceng dening Si Nggutil. Pitik kuwi sumelang menawa dheweke malah dicekel, terus gentenan ditumpaki cah loro. Soale cah loro kuwi isih batita, dadi Nggutil khawatir pada durung ngerti menawa pitik ora iso ditumpaki kaya pit roda telu.  duniashinichi.blogspot.com
“Lha nek sing numpaki Izal ya rapapa wong large awake isih cilik. Nanging nek sing numpaki Reza sing wis gedhi kuwi, rak ya aku kelakon ndadak pijet ning panggone Mbakyu Menthog” pikirane Pitik Nggutil.

Nggutil sakjane gegeden rumangsa lan rada lebay menawa wedi ditumpaki. Bocah loro kuwi ora bakal gelem numpaki Nggutil, amarga large awake mambu prengus jalaran ora tau adhus.
Pitik Nggutil terus mlipir-mlipir nyedaki piring. Wasan jarake karo piring garek kurang telung langkah, dheweke kepingin ngetes kawaspadane cah loro kuwi. Nggutil banjur nyoba-nyoba notholi sandale Reza. Ternyata cah loro isih tetep asyik dolanan sepur-sepuran. Terus Nggutil njajal meneh notholi trempolong ning cedhak kono, ternyata cah loro iya ora mengo ndeloki Nggutil. Isih durung mantep, pungkasane Nggutil njajal notholi dingklik sing dinggo deleh piring, ternyata cah loro isih meneng wae.
“Wah kebeneran iki, bocah loro ora  ngatekke tekaku. Aku iso nothol gedhang goreng ora bakal konangan” pikirane Nggutil kanthi ati bungah.
Nanging sak durunge Pitik Nggutil kelakon nothol gedhang goreng, dumadakan teka Mbak Dewi, sing nduwe Bakso Bangjo, marani dingklik terus njukuk piring isi gedhang goreng karo ngomong:
“Reza lan Izal wis pada wareg tho, kok gedhange ora dipangan?. Yo uwis, nek ngono gedhange tak pangan bareng Mbak Majda wae, ndak selak adem”  
Bar kuwi Mbak Dewi terus mlebu meneh ning warung Bakso Bangjo, arep neruske anggone ngedoli wong-wong sing lagi antri jajan bakso malang ning kidul Pasar Bantul kuwi.
Pitik Nggutil kaget banget weruh gedhang goreng digawa mlebu ning jeron warung. Dheweke getun banget amarga gedhang goreng ora sida dadi santapane.
“Wah sial tenan aku ki. Ndadak kakean ngetes barang, dadine gedhange malah dijukuk meneh karo sing nduwe. Weleh-weleh nek kaya ngene kiyi, sore iki aku kelakon mangan sega mambu meneh” (undil-2013)

Incoming search terms:

 • cerita thomas

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Pitik Nggutil lan gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo

SBY Ikuti Jejak Andi?

APA yang bisa kita lakukan untuk negeri ini manakala semuanya sudah carut marut oleh mewabahnya korupsi di semua lini? Diam, berpangku tangan, emang gue pikirin, atau kita berikan gagasan brilian untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran?

Semuanya berpulang kepada anak-anak bangsa. Ketika kita semua tidak berbuat sesuatu yang terbaik, sudah bisa dibayangkan betapa bobroknya mental para elit kita yang orientasinya, maaf, terlalu cekak lantaran berorientasi kepada kepentingan finansial semata.

Terlibatnya Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang, menunjukkan betapa rapuh dan gagalnya Istana dalam mengawasi jalannya skilled regime (tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa).  Kalau Andi Mallarangeng berani mundur dari jabatannya sebagai Menpora, mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengikuti jejak Andi?

Apalagi jauh-jauh hari sebelumnya, Presiden SBY dengan lantang mengatakan dirinya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Apa yang terjadi? Dua pengurus DPP Partai Demokrat  M Nazarudin dan Angelina Sondakh menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Lalu disusul oleh Andi Malarangeng.

Kita semua tahu, ketika Presiden SBY melantik anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, ada 34 menteri dan dua pejabat tinggi negara yang mengucapkan sumpah dan dipimpin SBY. ”Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali mendapat dari siapapun juga langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian.”

Sumpah hanya sebatas di kata-kata. Waktu akhirnya berbicara. Orang-orang dekat SBY kena garuk KPK. Belum lagi, kasus suap melibatkan anggota Polri, jaksa, hakim dan anggota DPR. Sunggguh ironi…! Sebagai panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi, SBY telah kebobolan 3-0. So…? Masikah Istana berwibawa? Akankah Presiden SBY akan mundur, karena tiga peristiwa kasus korupsi melibatkan kader terbaiknya telah menampar wajah SBY dan meruntuhkan wibawa serta harga diri ‘Panglima Terdepan Pemberantasan Korupsi’.

Incoming search terms:

 • cerita cekak

Original source : SBY Ikuti Jejak Andi?