Cerita Lucu Basa Jawa: Mbah Darmo Tuku Susu

Wayah wengi udan gerimis, Mbah Darmo kademen, pengen ngombe susu supaya large awake rada anget. Sarene kentekan susu, Mbah Darmo menyang pasar golek susu bubuk. Tekan ngarep salah suwijining kios kelontong, Mbah Darmo mlebu karo clingak-clinguk nggoleki susu, ngantek diparani sing jaga
Penjaga: 
Badhe mundhut punapa Mbah?
Mbah Darmo kaget diundang simbah karo penjaga toko. Bocah kuwi pantese dadi anake, dudu putune.
Mbah Darmo:
Menawi Susu Bubuk wonten mboten Mbokdhe?
Sing jaga kaget banget diundang Mbokdhe. Ngantek rambute njengat kabeh!. Banjur protes keras marang Mbah Darmo
Penjaga: http://duniashinichi.blogspot.com
Loh kok diundang Mbokdhe tho? Kulo niki taksih enom loh Mbah! Kok sakpenake dhewe diundang Mbokdhe. Umurku lagi selikur Mbah! Isih kinyis-kinyis! Selikuuuuuur!
Mbah Darmo:
Lha sampeyan ngapa kok ngundang kulo simbah? Umurku lagi seket je, kok diundang simbah?
Penjaga:
Loh, Romo kulo umure inggih seket siji sampun kagungan putu. Adhi kulo nikah umur pitulas, sakmenika anake sampun kaleh! Panjenengan sampun pantes diundang simbah, dadi aja protes rumangsa enom tеrυѕ!
Mbah Darmo:
Yaaaaaaaah…. sampeyan injih mboten pareng protes diundang Mbokdhe! Wong rayi sampeyan sampun kagungan putra kaleh! Injih Mboten???

Kanca-kancane Penjaga Toko ngguyu kemekelen weruh bocah kuwi ora iso njawab pitakone Mbah Darmo.  Kepeksa Si Penjaga Toko ora sido ngundang simbah marang Mbah Darmo. Diganti ngundang “Om” wae amarga luwih enom setahun tinimbang Romone (Undil-2013)


tags: cerkak bahasa jawa

 

Incoming search terms:

 • cerita lucu bahasa jawa ngapak
 • pantun jorok bahasa jawa
 • kumpulan cerita lucu bahasa jawa
 • percakapan lucu bahasa jawa
 • cerita lucu jawa ngapak
 • kumpulan cerita lucu bahasa jawa ngapak
 • dialog lucu bahasa jawa
 • kumpulan cerkak bahasa jawa lucu
 • Percakapan bahasa jawa lucu
 • cerito cekak boso jowo tresno
 • bahasa jawa ngapak lucu
 • cerita lucu ngapak
 • kisah istri laki karo simbah
 • kata kata pembicaraan lucu bahasa jawa
 • kata kata jorok bahasa jawa
 • kata bergambar macam-macam kata bahasa jawa
 • humor bahasa jawa ngapak
 • drama lucu dan jorok
 • download gambar kata kata jorok
 • dialog teks drama basa jawa lucu
 • dialog singkat bahasa jawa lucu
 • dialog lucu jorok
 • Dialog Lucu boso jowo
 • dialog lucu basa jawa
 • pengalaman b jawa pada saat hari liburan menggunakan tulisan bahasa jawa
 • kumpulan cerita drama b jawa
 • pengalaman bhs jawa lucu
 • pantun jowo cinta jorok
 • cerita kocak tapi jorok
 • pengalaman seseorang menggunakan B jawa
 • lucu basa jawa
 • percakapan bahasa jawa cerkak
 • kumpulan gambar lucu bahasa jawa
 • kumpulan crita lucu basa jawa
 • kumpulan cerpen jawa lucu
 • kumpulan cerkak bahasa jawa dongeng
 • percakapan jowo lucu
 • pantun jorok bahasa ngapak
 • crita jorok lucu bahasa jawa
 • Cerita lucu versi jawa
 • Cerita lucu menggunakan bahasa jawa
 • cerita lucu jorok jawa
 • cerita lucu dalam bahasa jawa
 • cerita lucu bahasa ngapak
 • cerita lucu bahasa mapak
 • cerita lucu bahasa jawa singkat
 • cerita jawa ngapak
 • cerita jawa lucu
 • cerita humor jorok
 • cerita humor jawa ngapak
 • cerita cekak lucu
 • Carita sunda ges libur idul fitri
 • cerita pengalaman lucu pendek bahasa jawa
 • cerita penjaga toko lesbi
 • cerita romantis tapi jorok
 • contoh teks sandiwara beserta unsur intrinsiknya dalam bahasa jawa
 • Contoh dialog lucu bahasa jawa
 • contoh crito cekak boso jowo
 • contoh cerpen lucu bahasa jawa
 • contoh cerita lucu bahasa jawa
 • cerpen ngapak
 • cerpen bahasa jawa ngapak
 • cerkak lucu bjawa
 • cerkak jawa lucu
 • Cerkak boso jowo
 • cerkak bahasa jawa pendek lucu
 • cerita singkat lucu bahasa jawa
 • CERITA SELIR WENGI
 • artikel jorok tapi kocak

Original source : Cerita Lucu Basa Jawa: Mbah Darmo Tuku Susu