Cerita Lucu Basa Jawa: Mbah Darmo Tuku Susu

Wayah wengi udan gerimis, Mbah Darmo kademen, pengen ngombe susu supaya large awake rada anget. Sarene kentekan susu, Mbah Darmo menyang pasar golek susu bubuk. Tekan ngarep salah suwijining kios kelontong, Mbah Darmo mlebu karo clingak-clinguk nggoleki susu, ngantek diparani sing jaga
Penjaga: 
Badhe mundhut punapa Mbah?
Mbah Darmo kaget diundang simbah karo penjaga toko. Bocah kuwi pantese dadi anake, dudu putune.
Mbah Darmo:
Menawi Susu Bubuk wonten mboten Mbokdhe?
Sing jaga kaget banget diundang Mbokdhe. Ngantek rambute njengat kabeh!. Banjur protes keras marang Mbah Darmo
Penjaga: http://duniashinichi.blogspot.com
Loh kok diundang Mbokdhe tho? Kulo niki taksih enom loh Mbah! Kok sakpenake dhewe diundang Mbokdhe. Umurku lagi selikur Mbah! Isih kinyis-kinyis! Selikuuuuuur!
Mbah Darmo:
Lha sampeyan ngapa kok ngundang kulo simbah? Umurku lagi seket je, kok diundang simbah?
Penjaga:
Loh, Romo kulo umure inggih seket siji sampun kagungan putu. Adhi kulo nikah umur pitulas, sakmenika anake sampun kaleh! Panjenengan sampun pantes diundang simbah, dadi aja protes rumangsa enom tеrυѕ!
Mbah Darmo:
Yaaaaaaaah…. sampeyan injih mboten pareng protes diundang Mbokdhe! Wong rayi sampeyan sampun kagungan putra kaleh! Injih Mboten???

Kanca-kancane Penjaga Toko ngguyu kemekelen weruh bocah kuwi ora iso njawab pitakone Mbah Darmo.  Kepeksa Si Penjaga Toko ora sido ngundang simbah marang Mbah Darmo. Diganti ngundang “Om” wae amarga luwih enom setahun tinimbang Romone (Undil-2013)


tags: cerkak bahasa jawa

 

Incoming search terms:

 • percakapan lucu bahasa jawa
 • cerpen bahasa jawa singkat
 • cerpen lucu bahasa jawa
 • cerita lucu bahasa jawa ngapak
 • Cerita lucu bahasa ngapak
 • cerita lucu bhs jawa
 • cerkak bahasa jawa lucu
 • Cerita cerkak lucu
 • drama bahasa jawa lucu
 • percakapan kocak bahasa jawa yang panjang
 • contoh cerita lucu bahasa jawa
 • contoh cerita lucu versi bahasa using
 • kumpulan cerita cekak tentang tresno
 • pantun jatim rada jorok
 • percakapan jawa lucu
 • cerpen lucu bahasa jawa ngapak
 • cerpen lucu b jawa
 • cerita bergambar bahasa jawa
 • cerita pendek lucu jorok
 • cerita lucu versi jawa
 • cerita lucu pendek ngapak
 • cerita lucu ngapak
 • cerita kocak lucu jawa
 • cerita jorok lucu dari jawa
 • teks drama bahasa jawa lucu

Original source : Cerita Lucu Basa Jawa: Mbah Darmo Tuku Susu