Cerita Lucu Basa Jawa: Mbah Darmo Tuku Susu

Wayah wengi udan gerimis, Mbah Darmo kademen, pengen ngombe susu supaya large awake rada anget. Sarene kentekan susu, Mbah Darmo menyang pasar golek susu bubuk. Tekan ngarep salah suwijining kios kelontong, Mbah Darmo mlebu karo clingak-clinguk nggoleki susu, ngantek diparani sing jaga
Penjaga: 
Badhe mundhut punapa Mbah?
Mbah Darmo kaget diundang simbah karo penjaga toko. Bocah kuwi pantese dadi anake, dudu putune.
Mbah Darmo:
Menawi Susu Bubuk wonten mboten Mbokdhe?
Sing jaga kaget banget diundang Mbokdhe. Ngantek rambute njengat kabeh!. Banjur protes keras marang Mbah Darmo
Penjaga: http://duniashinichi.blogspot.com
Loh kok diundang Mbokdhe tho? Kulo niki taksih enom loh Mbah! Kok sakpenake dhewe diundang Mbokdhe. Umurku lagi selikur Mbah! Isih kinyis-kinyis! Selikuuuuuur!
Mbah Darmo:
Lha sampeyan ngapa kok ngundang kulo simbah? Umurku lagi seket je, kok diundang simbah?
Penjaga:
Loh, Romo kulo umure inggih seket siji sampun kagungan putu. Adhi kulo nikah umur pitulas, sakmenika anake sampun kaleh! Panjenengan sampun pantes diundang simbah, dadi aja protes rumangsa enom tеrυѕ!
Mbah Darmo:
Yaaaaaaaah…. sampeyan injih mboten pareng protes diundang Mbokdhe! Wong rayi sampeyan sampun kagungan putra kaleh! Injih Mboten???

Kanca-kancane Penjaga Toko ngguyu kemekelen weruh bocah kuwi ora iso njawab pitakone Mbah Darmo.  Kepeksa Si Penjaga Toko ora sido ngundang simbah marang Mbah Darmo. Diganti ngundang “Om” wae amarga luwih enom setahun tinimbang Romone (Undil-2013)


tags: cerkak bahasa jawa

 

Incoming search terms:

 • cerita lucu ngapak
 • cekak bahasa jawa lucu
 • cerpen lucu bahasa jawa
 • contoh cerita lucu bahasa jawa
 • crita lelucon basa jawa
 • dialo wong jowo ngapak em3
 • dialog lucu bahasa jawa
 • download cerita ngapak lucu
 • drama lelucon basa jawa
 • humor bahasa jawa ngapak
 • pengalaman boso jowo lucu
 • Cerkak lucu basa jawa
 • cerkak basa jawa singkat
 • cerita humor jawa
 • Cerita lucu bahasa ngapak untk anak2
 • cerita lucu berbahasa jawa
 • cerita lucu jowo
 • cerita lucu simbah
 • cerita ngapak lucu
 • cerita pendek jawa lucu
 • cerita tentang pengalaman sedih versi bahasa jawa
 • cerkak bahasa jawa
 • percakapan lucu bahasa jawa

Original source : Cerita Lucu Basa Jawa: Mbah Darmo Tuku Susu