Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, tеrυѕ golek cara supaya bіѕа ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kυrаnɡ pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Aра tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kυrаnɡ akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok уа ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tаk akoni

Incoming search terms:

 • yhs-fh_lsonsw
 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • contoh narasi bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa
 • Dongeng bahasa inggris yang mengandung saran dan tawaran serta terjemahannya
 • Kumpulan cerkak bahasa jawa
 • cerpen bhs jawa
 • fabel bahasa jawa
 • legenda bahasa jawa singkat
 • contoh paragraf narasi dalam bahasa jawa
 • fabel singkat bahasa jawa
 • fabel cerita hewan bahasa jawa
 • contoh narasi menggunakan bahasa jawa
 • fabel binatang ber bahasa jawa
 • dongeng bahasa jawa
 • contoh teks narasi bahasa jawa
 • dongeng fabel bahasa sunda pendek
 • dongeng bahasa subda yang sisertai dengan unsur instrinsiknya
 • karangan narasi pendek bahasa sunda
 • wacan bocah bhs jawa
 • Teks karangan narasi (bahasa jawa)
 • pengalaman pendek bahasa jawa
 • ning bahasa jawa
 • narasi singkat basa jawa
 • narasi menggunakan bahasa jawa
 • legenda singkat dengan bahasa jawa
 • cerita legenda jawa singkat dalam bahasa jawa
 • kumpulan crita legenda bahasa jawa
 • kumpulan cerkak bahasa jawa 2012
 • kumpulan cerita pendek bahasa jawa
 • kumpulan cerita narasi bahasa jawa
 • kumpulan cerita fabel memakai bahasa jawa
 • Karangan narasi bahasa jawa
 • contoh kumpulan cerita cekak bahasa jawa
 • contoh karangan narasi pendek bahasa jawa
 • cerita narasi pendek bahasa jawa
 • cerita narasi jawa
 • Cerita narasi basa jawa
 • cerita narasi bahasa jawa
 • cerita narasi atau paragraf berbahasa jawa
 • cerita legenda menggunakan bahasa jawa
 • cerita fabel pendek dlm b Jawa
 • cerita fabel kancil dan sifut dengan mengunakan bahasa jawa
 • cerita fabel kancil dan buaya bahasa jawa
 • cerita fabel bergambar bahasa jawa
 • cerita dalam bahasa jawa beserta terjemahan
 • cerita binatang bahasa jawa
 • Cerita pengalaman bahasa cirebon
 • Cerita rakyat pendek bahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana