Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • contoh fabel dalam bahasa jawa si kancil
 • contoh cerpen yg mengandung intrinsik pake bahasa cirebon
 • cerita anak berbahasa jawa
 • tuladha teks dongeng kanggo bocah TK
 • puisi bahasa jawa tentang hewan yang lucu
 • naskah cerpen bahasa jawa cirebon
 • mencari cerita fabel lucu dalam bahasa jawa
 • cerpen bebasan bahasa cirebon
 • cerpen bahasa cirebon bebasan
 • cerpen bahasa bebasan
 • Cerita lucu jawa cirebon
 • cerita legenda bahasa jawa lucu
 • cerita fabel dalam bahasa jawa download
 • unsur intrinsik dari cerita kucing sing pinter ngalembana

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana