Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, tеrυѕ golek cara supaya bіѕа ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan rupane sing menawan, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kυrаnɡ pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Aра tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kυrаnɡ akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok уа ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tаk akoni

Incoming search terms:

 • cerita pendek bahasa jawa
 • cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerpen bahasa cirebon
 • contoh teks narasi bahasa jawa
 • cerpen dalam bahasa cirebon
 • dongeng bhs jawa
 • karang narasi bahasa cerbon
 • kumpulan dongeng bahasa jawa
 • kumpulan dongeng dalam bahasa jawa
 • pakai basa jawa macam macam crita rakyat
 • pengertian cerita legendha nganggo basa jawa contohe lan unsur intrinsikke
 • cerita bahasa cirebon
 • Contoh karangan narasi dalam bahasa jawa
 • contoh cerpen dengan bahasa jawa
 • contoh cerita narasi bahasa jawa
 • contoh cerita fabel dalam bahasa jawa
 • cerita sedih bahasa jawa
 • cerita fabel menggunakan bahasa cirebon
 • cerita fabel jawa
 • cerita bhs jawa
 • ringkasan dongeng bahasa jawa

Original source : Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana