Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

 • cerita bahasa jawa
 • contoh cerkak bahasa jawa lucu
 • contoh cerita cerkak dalam bahasa jawa
 • cerita jawa
 • cerita omahku dalam bahasa jawa
 • cerita rakyat moderen dalam bahasa jawa
 • contoh teks cerita rakyat dalam bahasa jawa
 • drama komedi cerita rakyat bahasa cirebon pemainnya perempuan
 • fabel dalam bahasa jawa
 • naskah drama basa jawa
 • naskah drama basa jawa(singpendek)

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan