Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh sing kur dicokot sithik karo
tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu
menawa lumpiane wis rada banger. Apike dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi krungu omongan iku
banjur grenengan marang kancane

Incoming search terms:

  • cerita bahasa jawa
  • contoh cerkak bahasa jawa lucu
  • cerita bergambar bahasa jawa
  • kumpulan drama lucu bahasa jawa
  • konsep lucu bahasa jawa
  • drama jawa lucu
  • Drama bahasa jawa lucu
  • derama jaea licu
  • cerita jawa pendek lucu
  • naskah drama bahasa jawa lucu

Original source : Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan