Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

  • cerita cekak seng gae sedih
  • sinopsis cerkak bahasa jawa
  • unsur intrinsik tukang golek kayu ragu ragu
  • ringkasan cerita cekak bhs jawa

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu