Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

  • cerkak tukang golek kayu sing ragu ragu
  • sinopsis cerita cekak basa jawa
  • sinopsis cerkak basa jawa
  • analisia tukang kayu yang ragu ragu
  • cerkak b jawa judul tukang golek kayu sing ragu ragu
  • sinopsis bahasa jawa dan unsur intrinsiknya
  • sinopsis crita cekak

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu