Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

  • cerita cekak seng gae sedih
  • cerkak lan unsur intrinsik lan ekstrinsik
  • cerkak pendek bahasa jawa lan unsur intrinsik lan ekstrinsik
  • conto cerkak lan unsur-unsur e
  • contoh cerkak bahasa jawa beserta unsur2nya
  • golek cerita cekak contoh e
  • sinopsis cerkak bahasa jawa
  • Tema dari cerita tukang golek kayu sing ragu-ragu
  • unsur intrinsik cerkak b jawa tukang golek kayu sing ragu ragu

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu