Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu

Ana pemburu sing kasil manah menjangan ning alas, banjur
menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan dheweke
weruh Gajah lemu sing lagi leyeh-leyeh ning ngisor wit gori. Pemburu ngetokke
tombak banjur nginceng Gajah lemu kuwi.

Incoming search terms:

 • contoh cerkak lan unsur intrinsik
 • unsur intrinsik cerkak tukang golet kayu sing ragu-ragu
 • unsur intrinsik cerita tukang golek kayu sing ragu
 • tuladha cerkak lan unsur-unsur intrinsik ekstrinsik
 • tuladha cerkak lan unsur intrinsik karo ekstrinsik
 • sinopsis cerita cerkak tukang golek kayu sing ragu ragu
 • Carilah cerita cerkak
 • contoh cerkak karo unsur instrik ekstrinsik
 • cerkak lan sinopsise
 • cerkak cerita cekak singkat
 • Cerkak basa jawa tukang golek kayu sing ragu ragu karya sopo ?
 • cerita cekak lan unsur intrinsike
 • unsur unsur cerkak tulang golek kayu sing ragu ragu

Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu