Cerita Cekak Bahasa Jawa: Pitik Nggutil lan gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo

Dina senen pas prei dawa, Izal lan Reza lagi lingguh-lingguh ning njaban warung Bakso Bangjo karo dolanan sepur-sepuran Thomas and acquaintances. Izal dolanan lokomotif biru sing jenenge Thomas. Reza nyenuk karo lokomotif ijo, jenenge Percy. Cah loro dolanan asyik banget ngantek ora ngerti menawa ana pitik nyedak-nyedak, arep mangan gedhang goreng ning piring sing dinggo pacitane bocah loro.
Pitik jago gedhi sing jenenge Nggutil kuwi sajake isih mikir-mikir. Dheweke lagi ngira-ira, cah loro kuwi ethok-ethok ora weruh, apa pancen ora nggatekke menawa gedhang gorenge diinceng dening Si Nggutil. Pitik kuwi sumelang menawa dheweke malah dicekel, terus gentenan ditumpaki cah loro. Soale cah loro kuwi isih batita, dadi Nggutil khawatir pada durung ngerti menawa pitik ora iso ditumpaki kaya pit roda telu.  duniashinichi.blogspot.com
“Lha nek sing numpaki Izal ya rapapa wong large awake isih cilik. Nanging nek sing numpaki Reza sing wis gedhi kuwi, rak ya aku kelakon ndadak pijet ning panggone Mbakyu Menthog” pikirane Pitik Nggutil.


Original source : Cerita Cekak Bahasa Jawa: Pitik Nggutil lan gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo